As-Soeffahschool
Egoli 10, 1103 AC, Amsterdam, Tel: 020- 690 3349
Email: directie@as-soeffah.nl
Administratie: administratie@as-soeffah.nl
Stichting islamitisch onderwijs IQRA 
Hoogoord 257 1102 CN Amsterdam
020- 696 0948
Email: iqra.educ@gmail.com
Ouder Kind Adviseur
Mw. Rinia  Hok A Hin, te bereiken op telefoonnummer 06-33 32 18 97
Naschoolse opvang De Blokkenhut
Tel: 020-453 0292
Schoolgezondheidszorg GGD, schoolarts
Dr. S. van Bronckhorst / dr. M. Stuart, Bijlmerdreef  1005 C, 1103 TW AMSTERDAM,
Tel. 020- 555 5472
Schooltandarts
Elif Yemenoglu Tel. 020-616 6332
EYemenoglu@jtv-amsterdam.nl
Leerplicht-ambtenaar
De heer Mohamed Salah,
Tel. 020-252 5447
Anton de Komplein 150, 1100 AL Amsterdam
Peuterspeelzaal Swazoom
 Tel: 020-569 6867
Voorschool As-Soeffah / De Egeltjes 3
Egoli 8 1103 AC Amsterdam
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen
Maassluisstraat 2 III, 1062 GD Amsterdam,
Telefoon:  020-723 7100
Speciaal Basisonderwijs
Prof. Dr. J.J. Dumont,Tel. 020- 342 1919
Prof. Dr. I.C. van Houte, Tel. 020- 697 4506
Klachtencommissie Islamitische basisscholen
Postbus 85191, 3508 AD  UTRECHT
Telefoon: 030-280 9590
Inspecteur van het Basisonderwijs
Algemeen informatienummer, Tel. 0800- 8051(gratis)
Vertrouwensinspecteur, Tel: 0900- 1113111
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
Email  : info@owinsp.nl
Wijkagent
Dennis Marsman
Flierbosdreef 15, 1102 BV
Telefoon: 0900-8844
Email:  ouderraador@as-soeffah.nl