ADRESSEN

ABC (Advies en Begeleidings Centrum voor het onderwijs)
Baarsjesweg 224, 1058 AA AMSTERDAM, Tel. 020-7990010

Ouder Kind Adviseur:
Mw. Rinia Hok A Hin
telefoonnummer 06-33321897

Schoolgezondheidszorg GGD, schoolarts
Dr. S. van Bronckhorst / dr. M. Stuart
Bijlmerdreef 1005 C, 1103 TW Amsterdam
Tel. 020- 5555472

Schooltandarts
Dhr. De Boer, Tel. 020-6978824
(Bij pijnklachten tel. 020-6166332)

Naschoolse opvang De Blokkenhut
Tel: 020-4530292

Peuterspeelzaal Swazoom
Tel: 020-5696867

Speciaal Onderwijs
Prof. Dr. J.J. Dumont : 020- 3421919
Prof. Dr. I.C. van Houte: 020- 6974506

Inspecteur van het Basisonderwijs
Algemeen informatienummer: 0800- 8051
Vertrouwensinspecteur: 0900- 1113111
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl

Leerplicht-ambtenaar
mevrouw Tessa Faas: 020-2525379
Anton de Komplein 150, 1100 AL Amsterdam

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Amsterdam Diemen Maassluisstraat 2 III,
1062 GD Amsterdam
020-7237100