• 020-6903349
  • administratie@as-soeffah.nl

ADRESSEN

ABC (Advies en Begeleidings Centrum voor het onderwijs)
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam           Telefoon: 020-7990010

Ouder Kind Adviseur:
Mw. Rinia Hok A Hin; Telefoon: 06-33321897

Schoolgezondheidszorg GGD, schoolarts
Dr. S. van Bronckhorst / dr. M. Stuart
Bijlmerdreef 1005 C, 1103 TW Amsterdam
Telefoon: 020- 5555472

Schooltandarts
Dhr. De Boer; Telefoon: 020-6978824 (Bij pijnklachten telefoon: 020-6166332)

Naschoolse opvang De Blokkenhut; Telefoon: 020-4530292

Peuterspeelzaal Swazoom; Telefoon: 020-5696867

Speciaal Onderwijs
Prof. Dr. J.J. Dumont; Telefoon: 020- 3421919

Prof. Dr. I.C. van Houte; Telefoon: 020- 6974506

Inspecteur van het Basisonderwijs
Algemeen informatienummer; Telefoon: 0800- 8051

Vertrouwensinspecteur; Telefoon 0900- 1113111
www.onderwijsinspectie.nl; info@owinsp.nl

Leerplicht-ambtenaar
mevrouw Tessa Faas; Telefoon 020-2525379
Anton de Komplein 150, 1100 AL Amsterdam

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam
Diemen Maassluisstraat 2 III, 1062 GD Amsterdam
Telefoon: 020-7237100