De As-Soeffah is een islamitische basisschool in Amsterdam-Zuidoost met meer dan 300 leerlingen.
De school is open voor iedereen, ongeacht geloof en achtergrond.

De slogan van de school is:

“Leren met je hoofd, hart en handen in een veilige islamitische omgeving”.

Met ons onderwijs leveren wij een bijdrage aan de Nederlandse samenleving door de kinderen te laten denken, doen en handelen op basis van hun identiteit. Ons onderwijs is gericht op het aanbieden van passend onderwijs, op basis van de behoeften van het kind. Onze school biedt bijvoorbeeld extra ondersteuning aan kleuters die hier behoefte aan hebben door middel van tutorhulp. Tijdens de leerlablessen krijgen leerlingen extra taal/rekenlessen na schooltijd. Voor leerlingen met een rugzakje bieden we ambulante begeleiding. Wij hebben ook een plusklas voor leerlingen die cognitief meer aankunnen. 

De school werkt met een geïntegreerd taal- / bedrijfsjaarplan. De school heeft een continu schema. De kinderen gaan niet naar huis voor de lunch. Gemiddelde kinderopvang is gratis voor alle kinderen. Het aanbod van de school is erg breed; we bieden ook interne kinderopvang, logopedische lessen en kinderfysiotherapie.

De school creëert kansen voor alle kinderen zodat ze hun talenten en vaardigheden kunnen ontdekken 

en ontwikkelen tijdens Extended School Day-activiteiten (VSD) en / of tijdens naschoolse activiteiten en huiswerklassen. 

Het ouderaanbod van educatieve ondersteuningsactiviteiten in onze ouderkamer is groot. Het hele team staat ook dit schooljaar klaar om uw kind onderwijs op maat aan te bieden.