• 020-6903349
  • administratie@as-soeffah.nl

INSCHRIJVEN

Naar de basisschool
Aanmelden en inschrijven in 5 stappen

1. Start
Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en
afspraken om kinderen hiervoor aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren.

2. Kiezen
Er zijn verschillende soorten basisscholen. Er zijn openbare en bijzondere scholen die kunnen verschillen in onderwijsconcept.
De keuze is groot. Om een beeld te krijgen wat het beste past bij uw kind, is het goed om verschillende scholen te bezoeken voordat u uw kind aanmeldt. Informeer bij de scholen naar de mogelijkheden.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en aanmeldformulier. Een kind kan op elke school in Amsterdam aangemeld worden. Uw formulier levert u in op de school van uw eerste voorkeur. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen voor kinderen zijn, gelden er voorrangsregels.

3. Aanmelden
Aanmelding voor de basisschool kan alleen met een aanmeldformulier. Controleer of de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier kloppen. Vul het formulier volledig in en zet de scholen van uw voorkeur in de juiste volgorde. De school die u als eerste voorkeur kiest zet u op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Onderteken het aanmeldformulier en lever het in bij de school van uw eerste keus.

U bent op tijd met het aanmelden als u uw aanmeldformulier voor het einde van de aanmeldperiode inlevert. U vind de aanmeldperiode voor uw kind in de begeleidende brief én op www.amsterdam.nl/naardebasisschool . Na inleveren van dit formulier ontvangt u binnen één schoolweek een bewijs van aanmelding.
Het is belangrijk om te controleren of de gegevens op het aanmeldbewijs correct zijn.

4. Inschrijven
Ouders ontvangen n de plaatsing een brief waarin staat vermeld waar hun kind geplaatst is. In deze brief staat ook wat de uiterste inschrijfdatum is.

Let op dat u uw kind op tijd inschrijft! Een kind heeft pas definitief een plaatst op school als het is ingeschreven.

5. Naar school
Uw kind is 4 jaar en gaat naar groep 1 van de basisschool. In overleg met de school wordt de datum van de eerste schooldag bepaald.

Voor meer informatie:

Klik hier vind u algemene informatie over het nieuwe toelatingsbeleid en het aanmelden en inschrijven.

Klik hier vind u een overzicht van alle scholen in Amsterdam. Ook kunt u hier uw voorrangsscholen opzoeken.

Klik hier van de gezamenlijke schoolbesturen vindt u uitleg over het toelatingsbeleid en de gegevens van de helpdesk
(toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl/020-251 8006)

 
Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Voorrang kinderen buiten Amsterdam
Onze school geeft ook voorrang aan kinderen die in een deel van Duivendrecht en Diemen wonen.
Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van zo’n 1.500 meter tussen school en woonadres. Op Amsterdam.nl/schoolwijzer ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. Kinderen die in ons voorrangsgebied wonen, krijgen bij de plaatsing voorrang.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
uw kind zit op een IKC;
de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool of van bboamsterdam.nl. ook kunt u dit op onze school krijgen of hier downloaden:
. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er voor elke aanmelding plaats is.