Een klacht over een school in het basisonderwijs, dient u eerst in bij de leerkracht van uw kind, of bij de interne begeleider. Volstaat het niet, dan dient u de klacht in bij de directie.
U kunt ook terecht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.

Islamitische basisscholen
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-2809590