SCHOOLTEAM 2019 – 2020

 

Mw. Mellany Burke Burke
Directeur
Mw. Bushra Kasiem
Adjunct-directeur

Bouwcoördinatoren

Juf Nasiema
Coördinator V.V.E – Groepen 1 en 2
Juf Farida
Onderbouw – Groepen 1 t/m 4
Juf Arvina
Bovenbouw – Groepen 5 t/m 8

Intern zorgstructuur

 

Juf Bushra
Orthopedagoog
Juf Nasiema
Intern begeleider – IB taken groep 1 en 2
Juf Bahar
Intern begeleider – IB taken groep 7 en 8
Juf Rafia
Intern begeleider – IB taken groep 5 en 6 / Pestcoördinator

Groepsbezetting

Juf Soe
Groep 1A
Juf Nasiema
Groep 1B
Juf Jamila
Groep 1B
Juf Helianthe
Groep 2
Juf Meryem
Groep 3A
Juf Angeline
Groep 3A
Juf Nasrien
Groep 3B
Juf Rashida
Groep 4A
Juf Aysenur
Groep 4B
Juf Farida
Groep 4B
Juf Salima
Groep 5A
Juf Marian
Groep 5/6
Juf Eline
Groep 6A
Meester Ali
Groep 7A
Juf Nazeera
Groep 7B
Juf Zariena
Groep 7C
Juf Sheila
Groep 8
Juf Rafia
Groep 8

Juf Faziela en Juf Shaida
Verzuimcoördinator / Administratie
Maulana Rafiek Roshanali
Godsdienstleerkracht
Meester Laszlo
Gymdocent