• 020-6903349
  • administratie@as-soeffah.nl

HET TEAM

SCHOOLTEAM 2019 – 2020

Directeur Adjunct-directeur
Mw. Mellany Burke Mw. Bushra Kasiem

Bouwcoördinatoren

Juf Nasiema coördinator V.V.E. groepen 1 en 2
Juf Farida onderbouw groepen 1 t/m 4
Juf Arvina bovenbouw groepen 5 t/m 8

Intern zorgstructuur

Intern begeleider juf Nasiema
Intern begeleider Juf Angeline IB taken groep 3 t/m 4
Intern begeleider Juf Rafia IB taken groep 5 t/m 6
Intern begeleider Juf Bahar
Orthopedagoog Juf Bushra
Zorgcoördinator Juf  Angeline
Pestcoördinator  Juf Rafia
 
Groepsbezetting
Groep 1A juf Soe  
Groep 1B juf Nasiema en juf Jamila  
Groep 2B juf Helianthe  
Groep 3A juf Nasrien  
Groep 3B juf Meryem en juf Angeline
Groep 4A juf Rashida  
Groep 4B Juf Aysenur/ juf Farida
Groep 5A juf Salima
Groep 5/6 juf Marian
Groep 6A juf Eline
Groep 7A meester Ali
Groep 7B juf Nazeera
Groep 7C Juf Aziza
Groep 8A juf Sheila/ juf Rafia
   
 
Godsdienstleerkracht: Maulana Rafiek Roshanali
 
Gymdocent: meester Lazslo
 
Vertrouwenspersoon: Juf Angeline
 
Verzuimcoördinator / administratie: Juf Faziela en Juf Shaida