HOME

De As- Soeffah is een islamitische basisschool in Amsterdam Zuidoost met ruim 300 leerlingen. De school staat open voor een ieder, ongeacht geloof en achtergrond.

De slogan van de school luidt: “Leren met je Hoofd, Handen en Hart in een veilige islamitische omgeving”.

We leveren met ons onderwijs een bijdrage aan de Nederlandse samenleving door de kinderen te laten denken, doen en handelen vanuit hun identiteit. Ons onderwijs is gericht op het bieden van passend onderwijs, aanbod naar de behoefte van leerlingen. Zo hebben we schakelklassen, een taalklas, een huiswerkklas. Verder is er ook aandacht voor het  meer begaafde kind in de Plusklas. De school werkt met een geïntegreerd taal/ zaakvakken jaarplan. De school heeft een continurooster. De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. De tussenschoolse opvang is gratis voor alle kinderen. 

Het aanbod van de school is heel breed; zo bieden wij ook interne kinderopvang, logopedielessen en kinderfysiotherapie. De school creëert kansen voor alle kinderen zodat ze hun talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen tijdens Verlengde SchoolDag activiteiten (VSD) en/of tijdens de naschoolse activiteiten en huiswerklassen.

Het ouderaanbod van onderwijsondersteunende activiteiten in onze ouderruimte is groot. Het gehele team staat ook dit schooljaar klaar om uw kind onderwijs op maat te bieden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *