Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De schoolgezondheidszorg wordt ook wel GGD. De GGD zet zich in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar.

Gezondheidsonderzoek 5-jarigen

De doktersassistent komt op school om van alle kinderen de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te vullen al deze gegevens zijn
belangrijk voor de arts. Een aantal kinderen wordt voor aanvullend onderzoek door de arts uitgenodigd op het bureau.

Gezondheidsonderzoek 10-jarigen

U wordt met uw kind, uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in die tijdens dit gesprek gebruikt zal worden. Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind.

Vaccinatie 9-jarigen

Alle kinderen die 9 zijn krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: eentje tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en eentje tegen DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd.

U kunt altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind.

Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar via (020) 555 5962 of via e-mailadres: jgzplanbureauregio2@ggd.amsterdam.nl
Voor meer informatie over Jeugdgezondheidszorg of wat de jeugdarts en de sociaal verpleegkundige JGZ voor u kunnen betekenen, kijkt u op de website van de GGD: www.gezond.amsterdam.nl.

Jump-in

JUMP-in is een Amsterdams initiatief van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de GGD Amsterdam. In samenwerking met de school worden alle kinderen gemeten en gewogen en in een leerlingvolgsysteem bijgehouden.
De doelstelling van JUMP-in luidt: “Voldoende beweging en een gezond eetpatroon voor alle leerlingen van JUMP-in scholen.
Hiermee wordt overgewicht op lange termijn voorkomen.”
Als het nodig is krijgen ouders en kinderen adviezen van de Jump-in coach.

Kinderen van de As- Soeffahschool kunnen als het nodig is ook MRT (motorische remedial teaching)- lessen krijgen. De mrt- screening vindt jaarlijks plaats in de groepen 3 en 4.

Schooltandarts

Tweemaal per jaar komt de tandarts bij ons op school om het gebit van de kinderen te controleren en zonodig een behandeling uit te voeren.