Godsdienstonderwijs

De kinderen krijgen godsdienstlessen van een vakleerkracht. De lessen worden in een
concentrische lijn aangeboden aan de groepen 1 t/m 8 door de godsdienstleerkracht.
De lessen worden in het Nederlands gegeven. Hierbij wordt o.a.gebruik gemaakt
van de “Methode Islamitisch godsdienstonderwijs Primair Onderwijs” en de
godsdienst methode Al Amana. Deze lesmethode is speciaal toegesneden op de
Nederlandse context. Aan het lesmateriaal is zowel in religieus inhoudelijk als in
pedagogisch-didactisch opzicht aandacht en zorg besteed.

Iedere ochtend starten we met “de ochtend dua”, waarbij de kinderen Koran teksten
reciteren en lofliederen zingen. De leerlingen van de groepen 5- 8 doen mee met het
Zohrgebed op school. De leerlingen van de middenbouw (groep 3-4) worden voorbereid
op het verrichten van het gebed. Geef uw kind een handdoek mee om zich af te drogen
na de woedzoe.Wij leren de kinderen de hygiënische voorschriften van de islam,
bijvoorbeeld reinheid. De kinderen moeten verantwoord gekleed zijn om het
gebed te kunnen verrichten. Let u thuis ook a.u.b hierop.

Wat moeten de kinderen leren in het godsdienstonderwijs?
1. Het leren en voordragen van islamitische liedjes en gedichten in het Nederlands
2. Een aantal Qoer’an soera’s uit hun hoofd leren (kennen) en de Nederlandse vertaling daarvan
3. Morele, Islamitische principes leren die voor hen in ons land van belang zijn (burgerschapsvorming)
4. Het Arabische schrift leren verklanken
5. Leren hoe regels uit de Qoer’an en Soennah worden herleid
6. Inzicht verwerven in de Islamitische geloofsleer, de geloofspraktijk en de zedenleer
7. De vijf zuilen van de Islam.

De school viert de volgende islamitische feesten:

1. Ied-ul Fitr (suikerfeest)
2. Ied-Iul Adha (Offerfeest)
3. Miraadj- un- nabi (Hemelreis)
4. Milaad- un- nabi (geboorte van profeet Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam)

Kleding

Op onze school gelden de Islamitische voorschriften van kleding.
Voor de meisjes geldt:
lange broeken / lange rokken, shirts/ blouses over de heupen met lange mouwen en een hoofddoek.
Voor de Jongens geldt:
lange broeken en shirts met lange mouwen en topi.