De Islamitische basisschool As-soeffah in Amsterdam valt met de Al-Qoeba in Den Haag onder de Stichting Islamitisch onderwijs IQRA. IQRA (=lees) is het eerste geopenbaarde woord van de heilige Koran waarin Allah (swt) de opdracht geeft om te lezen en te leren. Dit woord uit de Koran is als bestuursnaam gekozen.

De Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA is het bestuur van de Ibs As-Soeffah in Amsterdam en de Al-Qoebaschool in Den Haag. Het schoolbestuur van de stichting IQRA heeft een algemeen directeur aangesteld voor beide scholen.

De oprichter van de Stichting IQRA is de geestelijk leider Qaid-é-Ahlé Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, R.A.

Het doel van de stichting IQRA is om scholen op te richten waar goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de Islamitische opvoeding. Het kind moet zich thuis voelen op school, een positief zelfbeeld hebben of ontwikkelen, het zelfvertrouwen vergroten en zich cognitief optimaal kunnen ontwikkelen. 

Het uiteindelijke doel van de Islamitische school is om onze moslims leerlingen te begeleiden naar een (goede) maatschappelijke positie in deze samenleving door volledige ontplooiing en identificatie met de Nederlandse samenleving. Op die manier kunnen onze moslim kinderen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De grondslag van de school houdt in dat de missie en visie van de identiteit voortvloeien uit de levensbeschouwing vanuit de Islam. De bronnen van de Islam zijn voor ons:
De Koran, de Openbaring van Allah.
De Hadies, de overlevering van de uitspraken en gewoonten van Profeet Mohammed, vrede en zegeningen met hem.

Interpretaties van de Koran en Hadies door schriftgeleerden van de Ahle Soennat wa Djama’a.

“IQRA”(=lees/leer) behelst de Goddelijke opdracht om te leren. Verder daagt de Koran de mens uit om de schepping te onderzoeken en gebiedt er goed gebruik van te maken.

“Zoek kennis … al moet je naar China” is de Hadies van de Profeet, vrede en zegeningen met hem, waarin de mens wordt aangespoord alles in het werk te stellen om te leren. Leren wordt in deze Hadies een actief proces genoemd, men moet kennis zoeken door te onderzoeken, te vergelijken, enzovoort: het principe van leren leren ofwel zelfstandig leren is voorgeschreven.

“Leer vanaf je moeders schoot …. tot het graf ” is de volgende Hadies met de opdracht om te blijven leren. In hedendaagse termen noemt men dit concept: permanent leren.

“Fitrah” Elk kind is een uniek individu dat de fitrah draagt:
het kind is onschuldig en niet belast met erfzonde
het kind is bezig de wereld om zich heen te verkennen en wordt bewust van zichzelf.