De As-soeffahschool is een Islamitische basisschool. De school wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door de kinderen voor te bereiden op hun taak en hun plaats in de maatschappij. Door informatievoorziening willen wij dat de kinderen kennis kunnen vergaren en wijs worden en verder verantwoordelijkheid ontwikkelen vanuit een eigen islamitische identiteit. Zowel innerlijk (denken, voelen, gebed) als uiterlijk (gedrag, kleding, voedsel) is de school herkenbaar als islamitisch.

Vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij van school om mee te doen aan het Djoema-gebed.
De school houdt zich aan Islamitische feesten, voorschriften en gebruiken.
Ze schenkt aandacht aan Ied-oel-Fitr en Ied-oel-Adha, Miraadj-oen-Nabie en Milaad-oen-Nabie.

 Wij zijn een Nederlandse school op islamitische grondslag.

Wij willen volop deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Te midden van de

Nederlandse samenleving willen wij van onze school een nog betere islamitische basisschool maken, waar de kinderen met plezier en grote inzet leren.
Een school, waar de docenten door wat zij doen en laten zien aan de leerlingen het goede voorbeeld geven en een school waar de leerlingen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.