Naast de ouderraad is er ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een bij de wet ingesteld orgaan met het doel ouders en personeel inspraak te geven. De MR overlegt met de schoolleiding en het schoolbestuur over zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs, zoals de besteding van het geld, het vaststellen van de vakantie-en vrijedagen en het kiezen van lesmethoden en onderwijsactiviteiten. In de huidige MR zitten: mevr. S. Sahebdin, mevr. N. Kurban, mevr. N. Guman, mevr. S. Benyamina en mevr. R.Santoe .