Pesten of Plagen

We spreken van pesten als er sprake is van:

• Een negatieve intentie, bedoeld om iemand leed te berokkenen.

• Herhaaldelijk en langdurige blootstelling aan negatief gedrag, agressie van een of meer personen.

Verschil in macht tussen pester en gepeste

Er is dus groot verschil tussen pesten en plagen.

Plagen = Gelijkwaardigheid, Wisselend “slachtoffer”, Humoristisch. Je kunt er om lachen Af en toe

Pesten = Machtsverschil, Hetzelfde slachtoffer, Kwetsend, Vaak, voortdurend

Aanpak pesten

De school werkt preventief met programma’s om het pesten tegen te gaan. De lessen van de Vreedzame school, de anti-pestlessen en het inzetten van veiligheidsthermometers zijn allemaal bedoeld om het pesten te voorkomen. Mocht het toch voorkomen dan grijpt de leerkracht in en handteert hiervoor het stappenplan OPA ( opbrengstgerichte pestaanpak) Als het pesten toch doorgaat, dan worden de ouders van de pester(s) uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek vragen wij de ouders van de pesters om medewerking. Merken wij dat het pesten maar niet ophoudt, dan volgt time-out, schorsing en heel soms zelfs verwijdering van school. Elke basisschool werkt met een anti-pestcoordinator, ook de As-Soeffahschool. Mevrouw Rafia Nandlal is onze gecertificeerde anti-pestcoördinator.