De Voorschool As-Soeffah september 2019 in samenwerking met Stichting Swazoom is in hetzelfde schoolgebouw een voorschoolklasje met de islamitische identiteit van start gegaan genaamd Egeltjes 3.

De voorschool valt onder de wet Kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters vanaf 2 tot 4 jaar. Onze samenwerking met de voorschool As-Soeffah bestaat uit:

• Samen werken aan het pedagogisch klimaat

• Samen werken met hetzelfde taalprogramma als de As-Soeffah

• Werken met een combinatiefunctionaris, die zowel in de peuterklas als in de kleuterklassen werkt.

• Werken met dezelfde godsdienstmethode voor peuters en kleuters ( Lang leve Islam voor mini moslims)

• Vakanties die op elkaar zijn afgestemd

• Betere overdracht van het kind naar As-Soeffah

• Werken met hetzelfde leerlingvolgsysteem

• Taalthema’s en andere thema’s beter afstemmen met elkaar

• Gezamenlijke ouderbijeenkomsten organiseren

• Islamitische feesten samen vieren

• Meer-of hoogbegaafde peuters vroegtijdig in beeld krijgen en het schoolprogramma waar mogelijk op elkaar afstemmen.

Voorschool As-Soeffah / De Egeltjes 3 Swazoom

Egoli 8, 1103 AC Amsterdam

Tel: 020-569 6867