Belangrike adressen en nummers

Administratie IBS As-Soeffah

Egoli 10

1103 AC Amsterdam

020 – 6 90 33 49

info@as-soeffah.nl

www.as-soeffah.nl 

 

Stichting Islamitisch Onderwijs Iqra

Terwestenstraat 105

2525 GG Den Haag

070-388 79 15

directie@stichtingiqra.nl

www.stichtingiqra.nl

 

Voorschool As-Soeffah

020-569 6867

info@swazoom.nl

 

Naschoolse opvang De Blokkenhut

020-453 0292

info@deblokkenhut.nl 

 

Ouder- en Kindadviseur

Mevr. Rinia  Hok A Hin

06-3332 18 97

r.hokahin@oktamsterdam.nl

 

Schoolgezondheidszorg GGD, schoolarts

Dr. M. Stuart

Bijlmerdreef  1005 C

1103 TW Amsterdam

020- 555 5472

 

Schooltandarts

Elif Yemenoglu

020-616 6332

EYemenoglu@jtv-amsterdam.nl

 

Logopedie praktijk Kleingooioord

Bijlmerdreef 1001 A

1103 TW Amsterdam

Tel. 020-699 6219

info@logopediekleingooioord.nl

 

Inspecteur van het Basisonderwijs

Algemeen informatienummer, Tel. 0800- 8051 (gratis)

Vertrouwensinspecteur, Tel: 0900- 1113111

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl

 

Leerplicht-ambtenaar

Mevrouw Henna Vabrie

h.vabrie@amsterdam.nl

 

Wijkagent Amsterdam Zuidoost

Dennis Marsman

06-1271 7526

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam Diemen

Maassluisstraat 2 III

1062 GD Amsterdam

020-723 7100

 

Klachtencommissie: Geschillencommissie

Tel. 030-280 9590

www.onderwijsgeschillen.nl

info@onderwijsgeschillen.nl