Visie

We zien dat het islamitisch onderwijs in Nederland groeit. Voorheen twijfelden ouders aan de kwaliteit van het islamitisch basisonderwijs. Dit werd gevoed door negatieve berichten over islamitische scholen. Vaak had dit niet betrekking op de kwaliteit, maar door de negatieve aandacht durfden de ouders het niet aan om hun kinderen op islamitische basisscholen in te schrijven.  


De laatste jaren is het beeld van islamitische basisscholen positief veranderd. Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen op islamitische basisscholen het beter doen dan gemiddeld.(BRON: Steeds meer leerlingen op islamitische scholen | NOS Jeugdjournaal). De Cito-scores van de islamitische basisscholen en de inspectierapporten bevestigen dit beeld.

 

Ouders kiezen bewust voor islamitisch onderwijs. Ze vinden dat de opvoeding goed aansluit op de opvoeding thuis.


Islamitische basisscholen leveren een bijdrage aan de multiculturele samenleving. Net als alle andere scholen in Nederland zijn ze erop gericht dat kinderen zich zo goed mogelijk sociaal-emotioneel, cognitief, zintuiglijk, motorisch en creatief ontwikkelen. Islamitische basisscholen doen dat vanuit een islamitische levensovertuiging.

 

Doordat de schoolomgeving voor kinderen uit moslimgezinnen op een islamitische basisschool beter aansluit op hun thuissituatie, voelen de leerlingen en ouders zich meer op hun gemak en zijn ze trots op hun cultuur en religie. Ze ervaren hoe ze volop meedoen in de samenleving waar verschillende culturen en etnische achtergronden elkaar ontmoeten. De leerlingen en de ouders voelen zich ‘thuis’ op school.


Wij willen samen met ouders ervoor zorgen dat onze leerlingen zich in een veilige en prettige omgeving optimaal ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers. De islam is hierbij onze inspiratiebron. De islam stimuleert ons om te studeren en om een goed mens te zijn. Naast het geven van goed onderwijs leren we de leerlingen vanuit de islam om goed mee te doen in de Nederlandse samenleving.

 

Onze leerlingen kunnen de islam een plek geven in hun leven. Ze worden vanuit de islam gestimuleerd om mee te doen in de samenleving en ze kunnen dit uitleggen aan anderen in hun omgeving. Ook de ouders zien dit en kunnen de islam integreren in de opvoeding van hun kinderen.

 

Onze mission statement is:

Wij zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving waarin onze leerlingen vanuit de islamitische identiteit zich optimaal kunnen ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers.

 

Onze slogan is:

‘Leren met je Hoofd, Hart en Handen in een islamitische sfeer’